1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 7.png 8.png 9.png

EDSA 2024 National Day of Prayer and Action

428689744_708541361428967_2212519204352066252_n.jpg

 

Wika ng Diyos sa Exodo kabanata 3:

“Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Egipcio ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumabâ ako upang sila'y iligtas"

Noong 1986, nasaksihan din ng Panginoon ang ating pagdurusa sa ilalim ng diktaturang Marcos at narinig ang ating mga hinaing, kung kaya't tayo ay Kanyang pinalaya.

Ang EDSA 1 ay karanasan natin ng pagligtas ng Diyos sa atin. Ang sinumang tumanggi sa ating kwento ng kaligtasan ay di gumagalang sa Panginoon. Whoever denies or revises the story of Edsa 1 dishonors God and discredits what God has done for us, His people.

Kung Kaya't tayo ay nagtitipon ayon sa inawit natin bilang pambungad:

Bayan, muling magtipon
Awitan ang Panginoon
Sa piging sariwain
Pagliligtas Niya sa atin.

-Fr Manoling Francisco, SJ
(National Day of Prayer and Action, February 23, 2024, EDSA Shrine, Quezon City)

Copyright © 2024 Tanging Yaman Foundation, Inc. All Rights Reserved.Designed by Dennis Jimenez